Tantrumi Na Dve Ipo Godine

Tantrumi na dve ipo godine

Tantrumi na dve ipo godine

Autizam je zagonetan poremećaj koji počinje u ranom detinjstvu i remeti mnoge aspekte razvoja, čineći dete nesposobnom da uspostavi socijalne odnose i komunikaciju na uobičajeni način.

Šta je uzrok autizma?

Pre pedesetak godina smatralo se da autizam uzrokuje neadekvatna nega od strane roditelja.

Ispostavilo se da je to mišljenje  pogrešno.

How to invest money in bitcoin in hindi

Savremena medicinska istraživanja ukazuju na jasne biološke uzroke autizma i to znači da roditelji više ne treba da krive sebe. Biološki uzročnici uključuju genetske faktore, virusne infekcije, komplikacije  tokom trudnoće i porodjaja koje mogu izazvati suptilna moždana oštećenja.

Exo trading platform daily mail saturday 27th april

Ćesto je udružen sa znacima neurološkog oštećenja, mentalnom retardacijom i odredjenim patološkim stanjima (npr. Epilepsija). Činjenica da se autizam podjednako često otkriva u različitim kulturama ukazuje da su socijalni faktori malo verovatni kao uzročnici poremećaja.

Da li deca sa autizmom potiču iz odredjenih socijalnih slojeva?

Istraživanja su pokazala da se ovaj poremećaj podjednako često sreće u svim socijalnim slojevima.

Isto tako, javlja se i u svim kulturama.

Citam sa dve ipo godine!!

Podaci o učestalosti poremećaja iz različitih zemalja ukazuju na to da se kod 2-4 deteta na 10.000 stanovnika razvije autizam,  a od toga 3-4 dečaka na jednu devojčicu.

Da li deca sa autizmom imaju normalnu inteligenciju?

Dosta je rašireno mišljenje da deca sa autizmom imaju normalnu inteligenciju.

Medjutim, činjenica je da kada se primene testovi inteligencije, otprilike dve trećine dobijaju rezultate ispod nivoa proseka.

Kako se postavlja dijagnoza?

Autizam je bihejvioralni sindrom, što znači da postoji skup abnormalnih oblika ponašanja. Dijagnoza autizma se postavlja samo onda kada postoji skup od tri ključna tipa ponašanja:

  • Abnormalni socijalni odnosi i socijalni razvoj
  • Nesposobnost razvijanja normalne komunikacije
  • Interesovanja i aktivnosti deteta su oskudni i ponavljajući

Da bi se postavila dijagnoza , neophodno je da se sva tri simptoma javljaju zajedno, i to do 36.

Tantrumi na dve ipo godine

meseca života.

Kako prepoznati znake autističnog poremećaja?

Kod prepoznavanja  autizma najznačajniji alarmni signal je nesposobnost uspostavljanja socijalnih odnosa sa drugim ljudima. Takvo ponašanje se opisuje rečima „Izgledalo je da se zavlači u svoju školjku i da živi sam u sebi“ ili „Kada bi ušao u sobu, uopšte nije primećivao ljude i odmah bi prilazio objektima…“ Izostanak kontakta pogledom, ponašanje prema ljudima kao da su predmeti, odustvo ponašanja uskladjenog sa kulturnim normama, osustvo razumevanja osećanja drugih i reagovanje na promenu rutine su karakteristični znaci autističnog poremećaja.

Osim navedenih teškoća u socijalnim odnosima, teškoće sa jezikom predstavljaju drugu veliku grupu promblema.

To su abnormalnosti govora tipa eholalije (reči ili fraze koje dete ponavlja neposredno pošto ih je čulo), metaforičnog govora, spajanja ili  reči u novu reč.

Treće područje koje omogućava rano prepoznavanje autizma jeste odsustvo maštovitosti, koje je vezano sa opsesivnim ponašanjem.

Tantrumi na dve ipo godine

Ova repetitivna ponašanja su upadljiva, rigidna i perseverirajuća.

Problemi razvoja socijalnog ponašanja, komunikacije i fleksibilnog mišljenja su prepoznatljivi znaci koji predstavljaju alarm roditeljima. Timsku procenu deteta u specijalizovanim ustanovama vrši tim   stručnih lica – dečji psihijatar, neurolog, logoped, psiholog i otorinolaringolog, nakon čega se odredjuju  smernice tretmana i lečenja.

Marijana Petrović, spec. med.

Tantrumi na dve ipo godine

psihologije